Maden (vliegenlarven) bestrijden in stallen

Home

 

Vliegen bestrijden gaat het beste als u de cyclus ei-made-pop-vlieg in een zo vroeg mogelijk stadium weet te doorbreken. Een effectieve aanpak bereikt u door het volgen van de onderstaande stappen.

Ontneem vliegen hun voedsel en broedplaatsen

Stalhygiëne is de eerste stap: een schone stal geeft maden weinig kans. Laat geen voederresten, gebroken eieren, kadavers of mest liggen. Zeker in combinatie met vocht zijn dit ideale voedselbronnen en broedplaatsen voor vliegen. Verwijder mest regelmatig en zorg dat er geen mestkorsten op mestbanden of roosters blijven liggen.

Behandeling tegen maden

Nadat u alle verse mest heeft verwijderd ziet u altijd nog wel wat resten. Dat is aangekoekte mest en daarin bevinden zich de maden. Behandel deze aangekoekte mest op de banden en platen met een product tegen maden en/of vliegenlarven. De dosering is afhankelijk van het product, de omstandigheden en het soort stal.

Voor de dosering is er een duidelijk verschil wanneer u maden wil bestrijden in:

  • een stal met varkens, pluimvee, mestkalveren en opfokrunderen;
  • een pluimveestal met snelle mestopbouw;
  • loop- en ligboxen en open stallen;
  • mesthopen.

Vervolgbehandeling tegen maden

Bij het vervolg moet u verschillende producten af wisselen. Gebruik een granulaat om droge mest te behandelen. Maak het oppervlak eerst vochtig en strooi dan het granulaat erover. U kunt het granulaat ook in water oplossen en dan over de mest gieten.
Tussen roosters of in hoeken moet u de maden pleksgewijs bestrijden. Gebruik daarvoor een strooimiddel. Dit is meestal wat fijner dan een granulaat. Ingedroogde mest moet u eerst bevochtigen.
Zorg er in alle gevallen voor dat uw dieren niet in aanraking met het bestrijdingsmiddel kunnen komen.

Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.